Domácí úkoly

3. ročník 

v pátek 23. února - přinést knížky půjčené z knihovny

na úterý - pátek - půlka sloupečku násobilky, půlka sloupečku pravopisného doplňování

průběžně - procvičovat si slovní zásobu Aj na CD -rom

Existují (ke stažení) programy, které do počítače (Apple, Linux systémy) nainstalují a pomáhají pak CD-ROMu (vytváří mu "windows" prostředí).

Pro Linux (+ macOS, & BSD)  -> https://www.winehq.org/ 
Pro Apple ->  http://winebottler.kronenberg.org/

 

4. ročník

v pátek 23. února - přinést knížky půjčené z knihovny

ANGLIČTINA
 Pro rodiče, jejichž děti chybí: prosím, kontrolujte si emailové schránky, které jste uvedli v kontaktech. Často totiž posílám i přílohy (poslech, oskenované stránky) a to rovnou na emaily.

na úterý - pátek - půlka sloupečku příkladů, půlka sloupečku pravopisného doplňování

prosím, aby si děti nosily ořezané tvrdé tužky na rýsování a pravítka

průběžně - procvičovat si AJ na CD-romu

Existují (ke stažení) programy, které do počítače (Apple, Linux systémy) nainstalují a pomáhají pak CD-ROMu (vytváří mu "windows" prostředí).

Pro Linux (+ macOS, & BSD)  -> https://www.winehq.org/ 
Pro Apple ->  http://winebottler.kronenberg.org/

 

Týdenní plán

12.-16. února 2018

Tento plán se může měnit podle aktuální situace ve třídě a ve škole.

  Oznámení

Děkuji za podporu, kterou poskytujete dětem při včasném chození do školy ( do 8. 20) a při nošení domácích úkolů. Věřím, že tato dvě skóre se budou už jen zlepšovat.

Ve středu půjdeme bruslit. Děkuji, že děti chodí na bruslení vybaveny. Prosím, aby děti měly opět odpovídající oblečení, lyžařskou helmu, brusle a tlusté rukavice (kvůli padání na led). 

Od 26. února se mění rozvrh. Prohodí se úterní a čtvrteční rozvrh. Změna vychází ze změny rozvrhu Fanči na fakultě.

  Český jazyk

gramatika

3.ročník -  význam vyjmenovaných slov po S a slova příbuzná, procvičujeme po B, L, M, P

4. ročník - procvičujeme koncovky podstatných jmen podle vzorů, časování slovesa BÝT, určování osoby, čísla a času u sloves, časování slovesa BÝT, jednoduché a složené tvary sloves, infinitiv

Stránky na možné procvičování https://www.umimecesky.cz/, http://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/

http://skolakov.eu/

http://www.rysava.websnadno.cz/

  Český jazyk

   Dílna psaní

 Jak do textu vepíšu svůj "hlas", své zaujetí pro téma, svou náladu...

 Český jazyk 

  čtenářství

text o zimních olympijských hrách, hledání informací v textu

návštěva knihovny

  Matematika

 

3. ročník - slovní úlohy, počítání se závorkou

procvičování http://skolakov.eu/matematika-2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-b/

4. ročník - určení části n-úhelníku jako zlomku, určení počtu 1/2, 1/3 z daného souboru, zápis desetinného čísla

 

procvičování http://skolakov.eu/matematika-3-trida/

 Prvouka

zimní olympijské hry

ČaS

 Jiří z Poděbrad, Jagellonci

zimní olympijské hry

Angličtina

3. ročník - slovní zásoba  jídlo, I like .... / I don´t like..... Petr likes....../ doesn´t like. What do you like?

 4. roč. - slovní zásoba  jídlo, I like .... / I don´t like..... Petr likes....../ doesn´t like. What do you like?

link na The worst children http://www.funkidslive.com/books/check-david-walliams-brand-new-book/

  Výtvarná     výchova

skica pro malbu na hedvábí, překreslení konturou

  Tělesná        výchova

 bruslení

  Pracovní výchova

Termíny pracovního vyučování pro 4. ročník - středy 

 28. února, 21. března, 4. dubna, 18. dubna, 2. května, 16. května, 30. května, 6. června, 13. června.

Plán akcí

17. 1.  17. 30 - Společné třídní schůzky

1.2. - Národní galerie Dílna středověkého řezbáře (klášter sv. Anežky v Praze), cena 150,- plus případně MHD v Praze, návrat do 14h

16. - 20. 4. konzultace ve třech

 

Organizace školního roku:

Podzimní prázdniny - 26.-27.10.

Vánoční prázdniny - 23.12. - 2.1. (do školy se jde 3.1.)

Pololetní vysvědčení - 31.1.2018

Pololetní prázdniny - 2.2.2018

Jarní prázdniny - 5.-9.3.2018

Velikonoční prázdniny - 29.-30.3.2018

Závěrečné vysvědčení - 29.6.2018

Letní prázdniny - 2.7. - 31.8.2018

Školní rok 2018/2019 začne 3.9.2018

Blog

Pro 1
Pro 1

Ryba nebo rak? Jakub Jan!

Na Vánoce se těšíme už od října (a někteří z nás už od prázdnin). Vědí to i naše paní učitelky, a tak pro dotvoření předvánoční atmosféry a na oslavu začínajícího adventu objednaly „velký“ autobus – a ten nás (žáky všech ročníků ZŠ Trnka) ve čtvrtek 30. listopadu dovezl do Prahy pod Čechův most. Odtud už je […]

  Read more
Lis 1
Lis 1

Sametová revoluce v Trnce

Jak už se u nás ve škole stalo dobrým zvykem, nenecháme žádný státní svátek odplout bez povšimnutí. Naopak se v projektovém dni seznamujeme se všemi souvislostmi, fakty a tradicemi, které daný svátek provází. Tentokrát byl na řadě 17. listopad, výročí tzv. sametové revoluce, oficiálně Den boje za svobodu a demokracii. Ráno jsme se všichni sešli ve […]

  Read more

Rozvrh hodin

 

8.30 – 9.15

9.30 – 10.15

10.35 – 11.20

11.30 – 12.15

12.25 – 13.10

13.20 – 14.05

14.15 – 15.00

pondělí

Čj

M

Aj

Čj

 

ČaS –

jen 4.ročník

ČaS –

jen 4.ročník

úterý

Čj

Aj

M

Hv

Čj

 

 

 

středa

Čj

M

Tv

Tv

 

Pč – jen 4. ročník, jednou za 14 dní

Pč – jen 4. ročník, jednou za 14 dní

čtvrtek

Čj

M

M

Aj

Vv

Vv + Pč

 

 

 

pátek

Čj

M

Aj

Čj

ČaS + Prv

ČaS + Prv

 

 

 

 

Paní učitelka

 janazajicova_vetsi

Jana Zajícová

Profesní portfolio:
Po ukončení studia na gymnáziu jsem vystudovala PedF UK, obor učitelství pro 1. stupeň. Svoje vzdělání jsem doplnila zkouškou CAE (Certificate of Advanced English). Vždy jsem chtěla, aby děti informace nejen získávaly, ale také s nimi uměly pracovat a viděly smysl v tom, co se učí. Roční kurz Čtením a psaním ke Kritickému myšlení mi v této oblasti poskytl paletu metod a strategií. Ty rozvíjejí v dětech nejen schopnost s informacemi nakládat, ale také spolupracovat vzájemně a rozvíjet sociální kompetence. Důležitým mezníkem pro mne byla účast v Summer Tutorial Program na Wheaton College v USA. Kurz Typologie MBTI a její využití ve škole mne vybavil poznatky o různosti dětí a jak s ní pracovat. V loňském roce jsem spolu s kolegyní absolvovala Letní školu s metodou Hejného na 1. stupni ZŠ.

Co je pro mě při práci důležité:
Ve třídě kladu důraz na vytvoření příjemného a bezpečného prostředí. Prostředí, kde se děti respektují a dodržují pravidla vzájemné komunikace. Zabývám se rozvojem čtenářství a využívám možnosti, které nabízí ke kultivaci dětské osobnosti.
Při vyučování preferuji metody aktivního učení. Snažím se na každé dítě pohlížet jako na jedince, který má svá obdarování a své výzvy. Vytvářením kooperativních učebních situací učím děti, jak se vzájemně respektovat a pomáhat si. Snažím se otevírat jim svět.

Fotogalerie