Domácí úkoly

3. ročník 

na úterý 24.4. - Aj - naučit se zpaměti krátké povídání o jednom ročním období

na úterý 24. 4. - ČJ - umět zpaměti názvy slovních druhů

do čtvrtka 26. 4. - donést do školy půjčené knížky z knihovny

na úterý - pátek - půlka sloupečku násobilky, půlka sloupečku pravopisného doplňování

prosím, aby si děti nosily ořezané tvrdé tužky na rýsování a pravítka, kružítka

průběžně - procvičovat si slovní zásobu Aj na CD -rom

Existují (ke stažení) programy, které do počítače (Apple, Linux systémy) nainstalují a pomáhají pak CD-ROMu (vytváří mu "windows" prostředí).

Pro Linux (+ macOS, & BSD)  -> https://www.winehq.org/ 
Pro Apple ->  http://winebottler.kronenberg.org/

 

4. ročník

na úterý 24. 4. - ČJ - umět zpaměti názvy slovních druhů

do čtvrtka 26. 4. - donést do školy půjčené knížky z knihovny

ANGLIČTINA
 Pro rodiče, jejichž děti chybí: prosím, kontrolujte si emailové schránky, které jste uvedli v kontaktech. Často totiž posílám i přílohy (poslech, oskenované stránky) a to rovnou na emaily.

na úterý - pátek - půlka sloupečku příkladů, půlka sloupečku pravopisného doplňování

prosím, aby si děti nosily ořezané tvrdé tužky na rýsování a pravítka, kružítka

průběžně - procvičovat si AJ na CD-romu

Existují (ke stažení) programy, které do počítače (Apple, Linux systémy) nainstalují a pomáhají pak CD-ROMu (vytváří mu "windows" prostředí).

Pro Linux (+ macOS, & BSD)  -> https://www.winehq.org/ 
Pro Apple ->  http://winebottler.kronenberg.org/

 

Týdenní plán

16. - 20.. dubna 2018

Tento plán se může měnit podle aktuální situace ve třídě a ve škole.

  Oznámení

Děkuji za podporu, kterou poskytujete dětem při včasném chození do školy ( do 8. 20) a při nošení domácích úkolů. Věřím, že tato dvě skóre se budou už jen zlepšovat.

Tento týden budou probíhat konzultace ve třech. Děkuji, že jste se zapsali na vámi zvolený termín. Ráda bych konzultace posunula trošku dál - tentokrát by  setkání více vedly samy děti. Připravujeme se na to. Také bude prostor na to, aby si děti vybraly jeden cíl, na kterém by chtěly zapracovat a do konce školního roku jej splnit. Prosím, abyste byli k tomuto novému formátu velkorysí a dětem nápomocní.

V pátek 20. dubna půjdeme při příznivém počasí opět na výpravu do přírody. Děti budou ve škole na první hodinu (matematika a Bethany) a poté vyrazíme. Návrat do 13. 10h. S sebou prosím vhodné oblečení a obuv, pláštěnku (jako podložku na sezení), svačinu, pití, penál. Pokud děti mají doma, tak podložku na psaní. Pokud je to možné lupu, dalekohled.

  Český jazyk

gramatika

3.ročník - procvičování pravopisu i/y po obojetných hláskách uprostřed slov, slovní druhy 1 - 10

4. ročník -  procvičování shody podmětu s přísudkem, slovní druhy 1 - 10

Stránky na možné procvičování https://www.umimecesky.cz/, http://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/

http://skolakov.eu/

http://www.rysava.websnadno.cz/

  Český jazyk

   Dílna psaní

 Přepis zážitku prarodiče do textu.

Bezpečné telefonování

 Český jazyk 

  čtenářství

Co se mi na příběhu líbí /nelíbí. Jaké jsem měl pocity během četby. Z čeho pramenily.

  Matematika

 

3. ročník - Kružnice, kruh, poloměr, průměr,zvířátka dědy Lesoně - kdo se skrývá za maskou, násobení dvoumístného čísla číslem jednomístným

procvičování http://skolakov.eu/matematika-2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-b/

4. ročník - kombinatorika - evidence možností, celá čísla - převod krokování na příklad a opačně, lichoběžník - jak vypadá, jak jej narýsovat

 

procvičování http://skolakov.eu/matematika-3-trida/

 Prvouka

Počasí, znaky jara v přírodě

Tvorba hypotézy v konceptu badatelství

ČaS

Počasí, znaky jara v přírodě

Tvorba hypotézy v konceptu badatelství

Výběr jedné oblasti v ČR a začátek práce na přípravě prezentace této oblasti druhým

Angličtina

3. ročník - druhy počasí, popis ročních dob,  příběh Six hungry caterpillars

 4. roč. otázka "Jaké je počasí?",  popis různých typů počasí a roční doby.

  Výtvarná     výchova

Tvorba loutky z obyčejných materiálů dle vlastní fantazie

  Tělesná        výchova

skok do dálky, sprinty nebo šplh na laně (závisí na počasí)

  Pracovní výchova

Termíny pracovního vyučování pro 4. ročník - středy 

 18. dubna, 2. května, 16. května, 30. května, 13. června.

Plán akcí

16. - 20. 4.            konzultace ve třech

30. dubna 2018   ředitelské volno

3. května 2018      program Bezpečný pes ve škole

7. května 2018      ředitelské volno

15. května 2018    orientační běh v zámeckém parku (organizuje pro nás gymnázium Karla Čapka)

1.června 2018        Autorské čtení dětských textů z Dílen psaní, od 17h

4. - 6. června          turisticko - přírodovědný výjezd do Hlásné Třebáně

 

Organizace školního roku:

Podzimní prázdniny - 26.-27.10.

Vánoční prázdniny - 23.12. - 2.1. (do školy se jde 3.1.)

Pololetní vysvědčení - 31.1.2018

Pololetní prázdniny - 2.2.2018

Jarní prázdniny - 5.-9.3.2018

Velikonoční prázdniny - 29.-30.3.2018

Závěrečné vysvědčení - 29.6.2018

Letní prázdniny - 2.7. - 31.8.2018

Školní rok 2018/2019 začne 3.9.2018

Blog

Pro 1
Pro 1

Ryba nebo rak? Jakub Jan!

Na Vánoce se těšíme už od října (a někteří z nás už od prázdnin). Vědí to i naše paní učitelky, a tak pro dotvoření předvánoční atmosféry a na oslavu začínajícího adventu objednaly „velký“ autobus – a ten nás (žáky všech ročníků ZŠ Trnka) ve čtvrtek 30. listopadu dovezl do Prahy pod Čechův most. Odtud už je […]

  Read more
Lis 1
Lis 1

Sametová revoluce v Trnce

Jak už se u nás ve škole stalo dobrým zvykem, nenecháme žádný státní svátek odplout bez povšimnutí. Naopak se v projektovém dni seznamujeme se všemi souvislostmi, fakty a tradicemi, které daný svátek provází. Tentokrát byl na řadě 17. listopad, výročí tzv. sametové revoluce, oficiálně Den boje za svobodu a demokracii. Ráno jsme se všichni sešli ve […]

  Read more

Rozvrh hodin

 

8.30 – 9.15

9.30 – 10.15

10.35 – 11.20

11.30 – 12.15

12.25 – 13.10

13.20 – 14.05

14.15 – 15.00

pondělí

Čj

M

Aj

Čj

 

ČaS –

jen 4.ročník

ČaS –

jen 4.ročník

úterý

M

Aj

Čj

VV

VV + Pč

 

 

 

středa

M

Čj

Tv

Tv

 

Pč – jen 4. ročník, jednou za 14 dní

Pč – jen 4. ročník, jednou za 14 dní

čtvrtek

Čj

M

M

Aj

Hv

Čj

 

 

 

pátek

Čj

M

Aj

Čas + Prv

ČaS + Prv

Čj

 

 

 

 

Paní učitelka

 janazajicova_vetsi

Jana Zajícová

Profesní portfolio:
Po ukončení studia na gymnáziu jsem vystudovala PedF UK, obor učitelství pro 1. stupeň. Svoje vzdělání jsem doplnila zkouškou CAE (Certificate of Advanced English). Vždy jsem chtěla, aby děti informace nejen získávaly, ale také s nimi uměly pracovat a viděly smysl v tom, co se učí. Roční kurz Čtením a psaním ke Kritickému myšlení mi v této oblasti poskytl paletu metod a strategií. Ty rozvíjejí v dětech nejen schopnost s informacemi nakládat, ale také spolupracovat vzájemně a rozvíjet sociální kompetence. Důležitým mezníkem pro mne byla účast v Summer Tutorial Program na Wheaton College v USA. Kurz Typologie MBTI a její využití ve škole mne vybavil poznatky o různosti dětí a jak s ní pracovat. V loňském roce jsem spolu s kolegyní absolvovala Letní školu s metodou Hejného na 1. stupni ZŠ.

Co je pro mě při práci důležité:
Ve třídě kladu důraz na vytvoření příjemného a bezpečného prostředí. Prostředí, kde se děti respektují a dodržují pravidla vzájemné komunikace. Zabývám se rozvojem čtenářství a využívám možnosti, které nabízí ke kultivaci dětské osobnosti.
Při vyučování preferuji metody aktivního učení. Snažím se na každé dítě pohlížet jako na jedince, který má svá obdarování a své výzvy. Vytvářením kooperativních učebních situací učím děti, jak se vzájemně respektovat a pomáhat si. Snažím se otevírat jim svět.

Fotogalerie

Zpět
« 1 z 2 »