Domácí úkoly

4. ročník

na úterý 16. 10. -aj -  naučit se ve dvojici rozhovor

na úterý 6. listopadu - donést si do školy dobrodružnou knížku a mít v ní vybraný úryvek, který budu dramaticky ztvárňovat

donést do školy: ručníček, balík kapesníků, balík papírů

průběžně - procvičovat si slovní zásobu Aj na CD -rom

Existují (ke stažení) programy, které do počítače (Apple, Linux systémy) nainstalují a pomáhají pak CD-ROMu (vytváří mu "windows" prostředí).

Pro Linux (+ macOS, & BSD)  -> https://www.winehq.org/ 
Pro Apple ->  http://winebottler.kronenberg.org/

 

5. ročník

na úterý 6. listopadu - donést si do školy dobrodružnou knížku a mít v ní vybraný úryvek, který budu dramaticky ztvárňovat

Link pro registraci na MORE!

link, měl by být nový a aktivovaný, takže by mělo být možné se přes něj přihlásit.

https://classic.helbling-ezone.com/?page=cup

Postup (pro ty, kdo se ještě neregistroval tak platí stejný postup, jen s tím novým linkem)

1) link https://classic.helbling-ezone.com/?page=cup

2) dala jste "student registration" (v pravé polovině dole)

continue

3) datum narození a zemi (dítěte) - klidně můžete uvést i jiné datum, důležité je, aby si to dítě pamatovalo

continue

4) jméno dítěte,  uvedete SVŮJ e-mail (a potvrdíte), napíšete heslo, které si DÍTĚ bude pamatovat + potvrdíte podmínky užívání

dále:

5)na ten VÁŠ e-mail přijde link, kde potvrdíte, že souhlasíte

6) dítě se pak bude hlásit tím, že zadá VAŠI e-mail adresu (je to vlastně nastavené jako "uživatelské jméno") a zadá heslo, které bylo zadáno (viz krok 4)

7) měl by se mu zobrazit účet a tam si zadá kód z učebnice

 

donést do školy: ručníček, balík kapesníků, balík papírů

 

 

Týdenní plán

22. - 26 . října

Tento plán se může měnit podle aktuální situace ve třídě a ve škole.

  Oznámení

V pondělí 22. 10. nebude odpolední výtvarná výchova. Fanča je v NG se třeťáky a nestihne se vrátit do jedné hodiny.

V úterý 23. a ve středu 24. října bude ve škole probíhat projekt k výročí 100 let Československa. Děti budou pracovat ve skupinách napříč třídami. Pokud máte doma prosím nějaké obrázky, artefakty, materiály vztahující se k této události a byli byste ochotni je zapůjčit, budeme moc rádi.

Ve čtvrtek jedeme opět na plavání. Děkuji, že děti mají podepsané všechny věci.

V pátek 26. 10. pojedeme do NG Veletržního paláce na program V galerii se skicákem. Cena je 130,- Kč + průkazka s fotografií nebo 2 lístky na MHD. Prosím, aby děti donesly peníze do školy do čtvrtka. Sraz je v 7.50 na náměstí v Dobříši na zastávce autobusu na Prahu. Návrat do školy mezi 14.00 – 14.30. Děti budou mít ve škole pozdní oběd. S sebou prosím přiměřené oblečení a dostatek jídla a pití.

  Český jazyk

gramatika

3.ročník - každý má svůj plán

4. ročník - každý má svůj plán

Stránky na možné procvičování https://www.umimecesky.cz/, http://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/

http://skolakov.eu/

http://www.rysava.websnadno.cz/

  Český jazyk

   Dílna psaní

 

 Český jazyk 

  čtenářství

Hledám informace v naučném textu. Čtu informace z grafů, ilustrací.

  Matematika

 

4. ročník -  Počítám obsah a obvod rovinných útvarů. Poznám kosočtverec a jeho úhlopříčky.

procvičování http://skolakov.eu/matematika-2-trida/sčácitani-a-odcitani-do-100-b/

5. ročník - Poznávám konvexní a nekonvexní mnohoúhelníky.

procvičování http://skolakov.eu/matematika-3-trida/

ČaS

Poznávám klíčové roky a události ve stoleté historii naší republiky.

Angličtina

4. ročník - Učím se slova pro vyjádření pocitů (excited, sad, scared, tired, angry, bored, happy, nervous)

 5. roč.  - Zopakuji si a rozšířím slovní zásobu k pomůckám a pokynům, které se používají ve třídě. Dokážu vyjádřit, co kde je (používám předložky např. on / in / under…)

 

 

  Výtvarná     výchova

Návšteva NG Veletržní palác – V galerii se skicákem

  Tělesná        výchova

Plavání

  Pracovní výchova

 

Termíny pracovního vyučování: 31.10., 21.11. (od tohoto termínu už budou dvouhodinovky), 5.12., 19. 12., 9. 1., 23. 1. 

IVT

Základní operace s okny, založení, pojmenování, otevření souboru. Uložení souboru do složky.

Plán akcí

Akce

6. 9. - 8. 11.    plavecký výcvik v příbramském bazénu

23., 24. 10.      celoškolní projekt 100 let republiky

26. 10.               NG Veletržní palác, Se skicákem v galerii

9. 11.                  divadlo Minor, Hon na Jednorožce

14. 11.                 Rudolfinum, Tučňáci v Rudolfinu

19. 11.                 celoškolní projekt 17. listopad

12. - 23. 11.       konzultace ve třech

17. 12.                 vánoční dílničky

18. 12.                17 h  Vánoční divadlo v KD

20. - 21. 12.       ředitelské volno

21. - 25. 1.         společné třídní schůzky (den upřesním)

31. 1.                    divadlo Minor, Záhada hlavolamu

7. - 11. 1.            celoškolní výjezd na Horskou Kvildu

8. - 17. 4.           konzultace ve třech

17. 4.                   velikonoční dílničky

24. 4.                  celoškolní projekt Den Země

červen                společný vícedenní výjezd celá škola

 

Organizace školního roku:

Zahájení školního vyučování: pondělí 3. září 2018

Podzimní prázdniny: pondělí 29. října a úterý 30. října 2019

Vánoční prázdniny: sobota 22. prosince 2018 – středa 2. ledna 2019 (vyučování začíná ve čtvrtek 3.ledna 2019)

Konec prvního pololetí: čtvrtek 31. ledna 2019 

Pololetní prázdniny: pátek 1. února 2019

Jarní prázdniny: 11. až 17. března 2019 (pondělí až neděle)

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 18. dubna 2019 (pátek 19. dubna a pondělí 22. dubna 2019 jsou státními svátky)

Konec druhého pololetí: pátek 28. června 2019

Letní prázdniny: začínají v sobotu 29. června 2019, končí v neděli 1. září 2019

 

Blog

Zář 1
Zář 1

Tohle není Apač, je to Pavel Tlachač

Už podle (ne)indiánského jména bylo zjevné, že náš průvodce z Krnapu toho bude opravdu hodně vědět. A naše očekávání se beze zbytku potvrdila. Hned u mapy na Špindlerově boudě rozdal pašerákům s nevídanou důvěrou výzkumné pomůcky a naše komentovaná procházka mohla být prohlášena za zahájenou. Tedy nakonec se z procházky vyklubal celodenní výlet, ale to […]

  Read more
Zář 1
Zář 1

Pašeráci proniknou zaprodanou Poniklou

…a výlet busem podniknou. Nebo taky nepodniknou, protože v Podkrkonoší je autobusová doprava naprosto nevyzpytatelná a autobusy, které mají jet, nejedou, a ty, které jet nemají, míjí naši pěší skupinu v požadovaném směru o pikometry. Druhá možnost tedy je, že někdo… ale ne, prostě ve vrchlabsko-jilemnické dopravní síti čert aby se vyznal, a doufáme, že […]

  Read more

Rozvrh hodin

 

8.30 – 9.15

9.30 – 10.15

10.40 – 11.25

11.30 – 12.15

12.25 – 13.10

13.00 – 13.45

13.45 – 14.30

pondělí

Čj

M

Aj

Čj

 

 

Vv

Vv

úterý

M

Čj

Aj

Čj

M

 

 

 

středa

M

Čj

ČaS

ČaS

Čj

 

Pč – jednou za 14 dní

čtvrtek

M - 4. roč

Inf - 5. roč

Aj

Plavání

 

 

 

pátek

Čj

Hv

ČaS

ČaS

Aj

Čj

 

 

 

 

Paní učitelka

 janazajicova_vetsi

Jana Zajícová

Profesní portfolio:
Po ukončení studia na gymnáziu jsem vystudovala PedF UK, obor učitelství pro 1. stupeň. Svoje vzdělání jsem doplnila zkouškou CAE (Certificate of Advanced English). Vždy jsem chtěla, aby děti informace nejen získávaly, ale také s nimi uměly pracovat a viděly smysl v tom, co se učí. Roční kurz Čtením a psaním ke Kritickému myšlení mi v této oblasti poskytl paletu metod a strategií. Ty rozvíjejí v dětech nejen schopnost s informacemi nakládat, ale také spolupracovat vzájemně a rozvíjet sociální kompetence. Důležitým mezníkem pro mne byla účast v Summer Tutorial Program na Wheaton College v USA. Kurz Typologie MBTI a její využití ve škole mne vybavil poznatky o různosti dětí a jak s ní pracovat. V loňském roce jsem spolu s kolegyní absolvovala Letní školu s metodou Hejného na 1. stupni ZŠ.

Co je pro mě při práci důležité:
Ve třídě kladu důraz na vytvoření příjemného a bezpečného prostředí. Prostředí, kde se děti respektují a dodržují pravidla vzájemné komunikace. Zabývám se rozvojem čtenářství a využívám možnosti, které nabízí ke kultivaci dětské osobnosti.
Při vyučování preferuji metody aktivního učení. Snažím se na každé dítě pohlížet jako na jedince, který má svá obdarování a své výzvy. Vytvářením kooperativních učebních situací učím děti, jak se vzájemně respektovat a pomáhat si. Snažím se otevírat jim svět.

Fotogalerie