Domácí úkoly

3. ročník 

na úterý 12. 12. - naučit se zpaměti vyjmenovaná slova po L

 

na úterý - pátek - půlka sloupečku násobilky, půlka sloupečku pravopisného doplňování

průběžně - procvičovat si slovní zásobu Aj na CD -rom

Existují (ke stažení) programy, které do počítače (Apple, Linux systémy) nainstalují a pomáhají pak CD-ROMu (vytváří mu "windows" prostředí).

Pro Linux (+ macOS, & BSD)  -> https://www.winehq.org/ 
Pro Apple ->  http://winebottler.kronenberg.org/

 

4. ročník

 

na úterý - pátek - půlka sloupečku příkladů, půlka sloupečku pravopisného doplňování

průběžně - procvičovat si AJ na CD-romu

Existují (ke stažení) programy, které do počítače (Apple, Linux systémy) nainstalují a pomáhají pak CD-ROMu (vytváří mu "windows" prostředí).

Pro Linux (+ macOS, & BSD)  -> https://www.winehq.org/ 
Pro Apple ->  http://winebottler.kronenberg.org/

 

Týdenní plán

11. - 15. prosince 2017

Tento plán se může měnit podle aktuální situace ve třídě a ve škole.

  Oznámení

Probíhá nacvičování vánoční divadelní hry. Prosím o spolupráci při učení textů. Děti by měly umět texty v pondělí zpaměti.

Ve středu 13. 12. bude ve škole beseda s astronomem Mgr. Davidem Ondřichem.

V pátek 15. 12. půjdeme na adventní prohlídku dobříšského zámku. Prosím o přinesení 50,- Kč do středy 13. 12.

Ze středy 13. na čtvrtek 14. 12. bude dobrovolné přespávání ve škole pro naši třídu.

Každé ráno si s dětmi čteme vyprávění Andělé na vánoční pouti.

  Český jazyk

gramatika

3.ročník - vyjmenovaná slova po L, význam, slova příbuzná ke slovům vzlykat, lysý, lýtko, lyže, pelyněk, plyš, učení se celé řady vyjmenovaných slov zpaměti

4. ročník - vzory rodu středního - město, moře, kuře, stavení

Stránky na možné procvičování https://www.umimecesky.cz/, http://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/

http://skolakov.eu/

http://www.rysava.websnadno.cz/

  Český jazyk

   Dílna psaní

práce do soutěže Měk Dobříš - PTÁCI, psaní vlastních textů, čtení hotových prací, dávání zpětné vazby k hotovým textům - od dětí i učitelů

 Český jazyk 

  čtenářstv

Fr. Nepil - Jak se rozbaluje dárek - znaky fejetonu, hlavní myšlenka textu

  Matematika

 

3. ročník - obsah čtverečkovaného útvaru

procvičování http://skolakov.eu/matematika-2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-b/

4. ročník - rovnice, přepis zvířátek dědy Lesoně na rovnice, řešení soustavy rovnic

 

procvičování http://skolakov.eu/matematika-3-trida/

 Prvouka

poznáváme Dobříš - adventní prohlídka zámku

ČaS

poslední přemyslovští králové

poznáváme Dobříš - adventní prohlídka zámku

Angličtina

3. ročník - vánoční písnička, "vánoční" slovní zásoba

 4. roč. - vánoční písnička, "vánoční" slovní zásoba https://www.youtube.com/watch?v=ZUi1YJVChpg

  Výtvarná     výchova

 vánoční tvoření

  Tělesná        výchova

nácvik divadelní hry

  Pracovní výchova

 Termíny pracovní výchovy pro 4.ročník - středa odpoledne -  13.prosince.

výroba vánoční ozdoby

Plán akcí

13. 12. Astronomie pro děti s Mgr. Davidem Ondřichem během vyučování

13. 12. - 14. 12. Adventní přespávání ve škole  - dobrovolné

15. 12. Adventní prohlídka na Dobříšském zámku - vstupné 50 Kč

18.12. - Vánoční dílny ve škole

19.12. v 17 hodin - Vánoční divadlo v Kulturním domě Dobříš

21. a 22. 12.- ředitelské volno

17. 1.  17. 30 - Společné třídní schůzky

16. - 20. 4. konzultace ve třech

 

Organizace školního roku:

Podzimní prázdniny - 26.-27.10.

Vánoční prázdniny - 23.12. - 2.1. (do školy se jde 3.1.)

Pololetní vysvědčení - 31.1.2018

Pololetní prázdniny - 2.2.2018

Jarní prázdniny - 5.-9.3.2018

Velikonoční prázdniny - 29.-30.3.2018

Závěrečné vysvědčení - 29.6.2018

Letní prázdniny - 2.7. - 31.8.2018

Školní rok 2018/2019 začne 3.9.2018

Blog

Pro 1
Pro 1

Ryba nebo rak? Jakub Jan!

Na Vánoce se těšíme už od října (a někteří z nás už od prázdnin). Vědí to i naše paní učitelky, a tak pro dotvoření předvánoční atmosféry a na oslavu začínajícího adventu objednaly „velký“ autobus – a ten nás (žáky všech ročníků ZŠ Trnka) ve čtvrtek 30. listopadu dovezl do Prahy pod Čechův most. Odtud už je […]

  Read more
Lis 1
Lis 1

Sametová revoluce v Trnce

Jak už se u nás ve škole stalo dobrým zvykem, nenecháme žádný státní svátek odplout bez povšimnutí. Naopak se v projektovém dni seznamujeme se všemi souvislostmi, fakty a tradicemi, které daný svátek provází. Tentokrát byl na řadě 17. listopad, výročí tzv. sametové revoluce, oficiálně Den boje za svobodu a demokracii. Ráno jsme se všichni sešli ve […]

  Read more

Rozvrh hodin

 

8.30 – 9.15

9.30 – 10.15

10.35 – 11.20

11.30 – 12.15

12.25 – 13.10

13.20 – 14.05

14.15 – 15.00

pondělí

Čj

M

Aj

Čj

 

ČaS –

jen 4.ročník

ČaS –

jen 4.ročník

úterý

Čj

Aj

M

Hv

Čj

 

 

 

středa

Čj

M

Tv

Tv

 

Pč – jen 4. ročník, jednou za 14 dní

Pč – jen 4. ročník, jednou za 14 dní

čtvrtek

Čj

M

M

Aj

Vv

Vv + Pč

 

 

 

pátek

Čj

M

Aj

Čj

ČaS + Prv

ČaS + Prv

 

 

 

 

Paní učitelka

 janazajicova_vetsi

Jana Zajícová

Profesní portfolio:
Po ukončení studia na gymnáziu jsem vystudovala PedF UK, obor učitelství pro 1. stupeň. Svoje vzdělání jsem doplnila zkouškou CAE (Certificate of Advanced English). Vždy jsem chtěla, aby děti informace nejen získávaly, ale také s nimi uměly pracovat a viděly smysl v tom, co se učí. Roční kurz Čtením a psaním ke Kritickému myšlení mi v této oblasti poskytl paletu metod a strategií. Ty rozvíjejí v dětech nejen schopnost s informacemi nakládat, ale také spolupracovat vzájemně a rozvíjet sociální kompetence. Důležitým mezníkem pro mne byla účast v Summer Tutorial Program na Wheaton College v USA. Kurz Typologie MBTI a její využití ve škole mne vybavil poznatky o různosti dětí a jak s ní pracovat. V loňském roce jsem spolu s kolegyní absolvovala Letní školu s metodou Hejného na 1. stupni ZŠ.

Co je pro mě při práci důležité:
Ve třídě kladu důraz na vytvoření příjemného a bezpečného prostředí. Prostředí, kde se děti respektují a dodržují pravidla vzájemné komunikace. Zabývám se rozvojem čtenářství a využívám možnosti, které nabízí ke kultivaci dětské osobnosti.
Při vyučování preferuji metody aktivního učení. Snažím se na každé dítě pohlížet jako na jedince, který má svá obdarování a své výzvy. Vytvářením kooperativních učebních situací učím děti, jak se vzájemně respektovat a pomáhat si. Snažím se otevírat jim svět.

Fotogalerie

Zpět