Domácí úkoly

3. ročník 

na úterý 23. ledna - naučit se zpaměti vyjmenovaná slova po M

prosím, aby si děti nosily ořezané tvrdé tužky na rýsování a pravítka

na úterý - pátek - půlka sloupečku násobilky, půlka sloupečku pravopisného doplňování

průběžně - procvičovat si slovní zásobu Aj na CD -rom

Existují (ke stažení) programy, které do počítače (Apple, Linux systémy) nainstalují a pomáhají pak CD-ROMu (vytváří mu "windows" prostředí).

Pro Linux (+ macOS, & BSD)  -> https://www.winehq.org/ 
Pro Apple ->  http://winebottler.kronenberg.org/

 

4. ročník

na úterý - pátek - půlka sloupečku příkladů, půlka sloupečku pravopisného doplňování

prosím, aby si děti nosily ořezané tvrdé tužky na rýsování a pravítka

průběžně - procvičovat si AJ na CD-romu

Existují (ke stažení) programy, které do počítače (Apple, Linux systémy) nainstalují a pomáhají pak CD-ROMu (vytváří mu "windows" prostředí).

Pro Linux (+ macOS, & BSD)  -> https://www.winehq.org/ 
Pro Apple ->  http://winebottler.kronenberg.org/

 

Týdenní plán

22. - 26. ledna 2018

Tento plán se může měnit podle aktuální situace ve třídě a ve škole.

  Oznámení

Před školou je změna v parkování. Prvních šest míst zleva je vyhrazeno pro držitele povolení ZŠ TRNKA. Je to kvůli tomu, aby učitelé a zaměstnanci školy mohli před školou zaparkovat. Další parkovací místa jsou na parkovací hodiny po dobu 2 hodin.

V úterý 23. ledna budeme mít ve škole divadlo souboru Buchty a loutky. Uvidíme divadelní předstvení Zlatá husa. Představení je zdarma.

Ve středu půjdeme na tělocvik bruslit. Prosím, aby děti měly odpovídající oblečení, lyžařskou helmu, brusle a tlusté rukavice (kvůli padání na led).

  Český jazyk

gramatika

3.ročník -  vyjmenovaná slova po M, procvičujeme vyjmenovaná slova po B a L

4. ročník - vzory podstatných jmen rod mužských - PÁN, HRAD, procvičujeme vzory rod střední, ženský

Stránky na možné procvičování https://www.umimecesky.cz/, http://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/

http://skolakov.eu/

http://www.rysava.websnadno.cz/

  Český jazyk

   Dílna psaní

 rozdělení textu na odstavce

 Český jazyk 

  čtenářství

převedení bajky do scénáře, nácvik bajky podle scénáře s maňásky

  Matematika

 

3. ročník - rovnoramenné trojúhelníky, Biland

procvičování http://skolakov.eu/matematika-2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-b/

4. ročník - popis kroků krychlové stavby, zápis stavby dohodnutými znaky.

 

procvičování http://skolakov.eu/matematika-3-trida/

 Prvouka

sluneční soustava, planety, hlednání informací v textu, práce s rejstříkem, obsahem, příprava prezentace planety ve dvojicích, příprava "pokusu", který přiblíží danou planetu ostatním

ČaS

sluneční soustava, planety, hlednání informací v textu, práce s rejstříkem, obsahem, příprava prezentace planety ve dvojicích, příprava "pokusu", který přiblíží danou planetu

Václav IV. a Jan Hus

Angličtina

3. ročník -  Popis, jak někdo vypadá.  Slovíčka long, short, small, big, wide, fair, grey a fráze His / Her eyes are … He / She has got…..

 4. roč. - Popis, jak někdo vypadá.  Slovíčka long, short, small, big, wide, fair, grey a fráze His / Her eyes are … He / She has got…..

angličtina pro chybějící děti:

4. třída - dnes tři děti chyběly (takže nás byla větší polovina 🙂

-> hodinu jsme měli konverzační a opakovací 🙂

1) na Theův postřeh, že angličtina a francouzština jsou si podobné, se nám rozjela debata proč a z čeho to vyplývá (tedy dostali jsme se k vikingům, do Normandie a Vilému Dobyvateli) 🙂

2) v pracovním sešitě (27/12)

jsme si četli texty z minulé hodiny, které děti dostaly zpátky opravené (I get up at... School starts at ... I go to school...)

+ jsme procvičolali skládání slov do vět (27/11)

3) opakování: I have got - Who has got (PETS) + I am scared of - Who is scared of?

ÚTERÝ

budeme především opakovat k unitům 3 (I am scared ...) + 4 (What's the time)

(učebnice str 30-31) -> materiály opět pošlu.

 

link na The worst children http://www.funkidslive.com/books/check-david-walliams-brand-new-book/

  Výtvarná     výchova

 malba madony

  Tělesná        výchova

 bruslení

  Pracovní výchova

Termíny pracovního vyučování pro 4. ročník - středy 

 31. ledna - dokončení šperku z korálků

14. února, 28. února, 14. března, 28. března, 11. dubna, 25. dubna, 9. května, 23. května, 6. června, 20. června.

Plán akcí

17. 1.  17. 30 - Společné třídní schůzky

1.2. - Národní galerie Dílna středověkého řezbáře (klášter sv. Anežky v Praze), cena 150,- plus případně MHD v Praze, návrat do 14h

16. - 20. 4. konzultace ve třech

 

Organizace školního roku:

Podzimní prázdniny - 26.-27.10.

Vánoční prázdniny - 23.12. - 2.1. (do školy se jde 3.1.)

Pololetní vysvědčení - 31.1.2018

Pololetní prázdniny - 2.2.2018

Jarní prázdniny - 5.-9.3.2018

Velikonoční prázdniny - 29.-30.3.2018

Závěrečné vysvědčení - 29.6.2018

Letní prázdniny - 2.7. - 31.8.2018

Školní rok 2018/2019 začne 3.9.2018

Blog

Pro 1
Pro 1

Ryba nebo rak? Jakub Jan!

Na Vánoce se těšíme už od října (a někteří z nás už od prázdnin). Vědí to i naše paní učitelky, a tak pro dotvoření předvánoční atmosféry a na oslavu začínajícího adventu objednaly „velký“ autobus – a ten nás (žáky všech ročníků ZŠ Trnka) ve čtvrtek 30. listopadu dovezl do Prahy pod Čechův most. Odtud už je […]

  Read more
Lis 1
Lis 1

Sametová revoluce v Trnce

Jak už se u nás ve škole stalo dobrým zvykem, nenecháme žádný státní svátek odplout bez povšimnutí. Naopak se v projektovém dni seznamujeme se všemi souvislostmi, fakty a tradicemi, které daný svátek provází. Tentokrát byl na řadě 17. listopad, výročí tzv. sametové revoluce, oficiálně Den boje za svobodu a demokracii. Ráno jsme se všichni sešli ve […]

  Read more

Rozvrh hodin

 

8.30 – 9.15

9.30 – 10.15

10.35 – 11.20

11.30 – 12.15

12.25 – 13.10

13.20 – 14.05

14.15 – 15.00

pondělí

Čj

M

Aj

Čj

 

ČaS –

jen 4.ročník

ČaS –

jen 4.ročník

úterý

Čj

Aj

M

Hv

Čj

 

 

 

středa

Čj

M

Tv

Tv

 

Pč – jen 4. ročník, jednou za 14 dní

Pč – jen 4. ročník, jednou za 14 dní

čtvrtek

Čj

M

M

Aj

Vv

Vv + Pč

 

 

 

pátek

Čj

M

Aj

Čj

ČaS + Prv

ČaS + Prv

 

 

 

 

Paní učitelka

 janazajicova_vetsi

Jana Zajícová

Profesní portfolio:
Po ukončení studia na gymnáziu jsem vystudovala PedF UK, obor učitelství pro 1. stupeň. Svoje vzdělání jsem doplnila zkouškou CAE (Certificate of Advanced English). Vždy jsem chtěla, aby děti informace nejen získávaly, ale také s nimi uměly pracovat a viděly smysl v tom, co se učí. Roční kurz Čtením a psaním ke Kritickému myšlení mi v této oblasti poskytl paletu metod a strategií. Ty rozvíjejí v dětech nejen schopnost s informacemi nakládat, ale také spolupracovat vzájemně a rozvíjet sociální kompetence. Důležitým mezníkem pro mne byla účast v Summer Tutorial Program na Wheaton College v USA. Kurz Typologie MBTI a její využití ve škole mne vybavil poznatky o různosti dětí a jak s ní pracovat. V loňském roce jsem spolu s kolegyní absolvovala Letní školu s metodou Hejného na 1. stupni ZŠ.

Co je pro mě při práci důležité:
Ve třídě kladu důraz na vytvoření příjemného a bezpečného prostředí. Prostředí, kde se děti respektují a dodržují pravidla vzájemné komunikace. Zabývám se rozvojem čtenářství a využívám možnosti, které nabízí ke kultivaci dětské osobnosti.
Při vyučování preferuji metody aktivního učení. Snažím se na každé dítě pohlížet jako na jedince, který má svá obdarování a své výzvy. Vytvářením kooperativních učebních situací učím děti, jak se vzájemně respektovat a pomáhat si. Snažím se otevírat jim svět.

Fotogalerie

Zpět