Třída Jany Zajícové - 3. a 4. třída

Domácí úkoly

3. ročník 

na úterý 22. května - naučit se zpaměti měsíce anglicky tak, jak jdou za sebou

(bonusově je možné naučit se je i správně psát)

na pátek 25. května - naučit se zpaměti báseň k recitaci

do konce května - vyplnit čtenářskou vizitku a představit přečtenou knihu

na úterý - pátek - půlka sloupečku násobilky, půlka sloupečku pravopisného doplňování

prosím, aby si děti nosily ořezané tvrdé tužky na rýsování a pravítka, kružítka

průběžně - procvičovat si slovní zásobu Aj na CD -rom

Existují (ke stažení) programy, které do počítače (Apple, Linux systémy) nainstalují a pomáhají pak CD-ROMu (vytváří mu "windows" prostředí).

Pro Linux (+ macOS, & BSD)  -> https://www.winehq.org/ 
Pro Apple ->  http://winebottler.kronenberg.org/

 

4. ročník

na pátek 25. května - naučit se zpaměti báseň k recitaci

do konce května - vyplnit čtenářskou vizitku a představit přečtenou knihu

ANGLIČTINA
 Pro rodiče, jejichž děti chybí: prosím, kontrolujte si emailové schránky, které jste uvedli v kontaktech. Často totiž posílám i přílohy (poslech, oskenované stránky) a to rovnou na emaily.

na úterý - pátek - půlka sloupečku příkladů, půlka sloupečku pravopisného doplňování

prosím, aby si děti nosily ořezané tvrdé tužky na rýsování a pravítka, kružítka

průběžně - procvičovat si AJ na CD-romu

Existují (ke stažení) programy, které do počítače (Apple, Linux systémy) nainstalují a pomáhají pak CD-ROMu (vytváří mu "windows" prostředí).

Pro Linux (+ macOS, & BSD)  -> https://www.winehq.org/ 
Pro Apple ->  http://winebottler.kronenberg.org/

 

Týdenní plán

21. - 25. května2018

Tento plán se může měnit podle aktuální situace ve třídě a ve škole.

  Oznámení

Děkuji za podporu, kterou poskytujete dětem při včasném chození do školy ( do 8. 20) a při nošení domácích úkolů. Věřím, že tato dvě skóre se budou už jen zlepšovat.

 Ve středu jedeme na cyklovýlet na celé dopoledne. S sebou prosím seřízené kolo, helmu, pevnou obuv (ne sandály - kvůli ochraně nohy při pádu), batůžek se svačinou, pitím, přiměřené oblečení, větrovku. Je možné, že se cestou zastavíme někde na zmrzlinu, kofolu, tak prosím přiměřený obnos peněz. Pokud mají děti na kole nosič, brašničku a všechno se jim tam vejde, tak samozřejmě batůžek nepotřebují. Pojedu já, Adéla, Jarka.

  Český jazyk

gramatika

3.ročník - podstatná jména - pády, číslo, rod, čas u sloves

4. ročník -  psaní čárky v souvětí, vzorec souvětí, přímá řeč

Stránky na možné procvičování https://www.umimecesky.cz/, http://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/

http://skolakov.eu/

http://www.rysava.websnadno.cz/

  Český jazyk

   Dílna psaní

 O čem psát? Jak najít námět pro text, když mě nic nenapadá?

Jak se píše přímá řeč

 Český jazyk 

  čtenářství

Poezie - různé formy básní recitace básně ve třídě

  Matematika

 

3. ročník - záznam přestavby krychlové stavby, dělení se zbytkem, pokyn čelem vzad v krokování

procvičování http://skolakov.eu/matematika-2-trida/sčácitani-a-odcitani-do-100-b/

4. ročník - práce s daty, grafy, násobení 34 . 20, 43 . 60,

 

procvičování http://skolakov.eu/matematika-3-trida/

 Prvouka

Ekosystém les

ČaS

Ekosystém les

Kraje ČR

Angličtina

3. ročník -  Názvy měsíců, video Mr. Matt, rozhovor kdo má kdy narozeniny

 4. roč.  - názvy měsíců, otázka kdo má kdy narozeniny, odpověď, video Mr. Matt, fráze používané na narozeninové oslavě

 

 

  Výtvarná     výchova

 malba v plenéru, inspirace impresionismem

  Tělesná        výchova

cyklovýlet

  Pracovní výchova

Termíny pracovního vyučování pro 4. ročník - středy 

 30. května, 20. června.

Plán akcí

23.května 2018     cyklistický výlet v okolí Dobříše

1.června 2018        Autorské čtení dětských textů z Dílen psaní, od 17h

4. - 8. června          turisticko - přírodovědný výlet do Hlásné Třebáně

20. června                celodenní výlet do pražské ZOO (celá škola)

 

Organizace školního roku:

Podzimní prázdniny - 26.-27.10.

Vánoční prázdniny - 23.12. - 2.1. (do školy se jde 3.1.)

Pololetní vysvědčení - 31.1.2018

Pololetní prázdniny - 2.2.2018

Jarní prázdniny - 5.-9.3.2018

Velikonoční prázdniny - 29.-30.3.2018

Závěrečné vysvědčení - 29.6.2018

Letní prázdniny - 2.7. - 31.8.2018

Školní rok 2018/2019 začne 3.9.2018

Blog

Čvn 1
Čvn 1

Ten, kdo hodně naříká, může použít prevíta!

Středa, den odpočinku – chtělo (a mělo) by se říct. Třetí krizový den. A proto jsme se vydali po stopách minulosti, abychom se z ní poučili. Nebo jak se to vlastně říká… Každopádně jsme si oproti včerejšku mohli o hodinu přispat a pak přivítat den párkem. Někdo i párkem s kečupem nebo párkem v rohlíku nebo rohlíkem s marmeládou. […]

  Read more
Čvn 1
Čvn 1

Koněprusy každý vidět musí!

Uuuuuuuáááá…co je to řev?! Vloupali se do školy zloději? Nebo o patro níž straší?! Vždyť je půl šesté ráno, nechte nás spát!!! Málo platné, některé Trnky jsou opravdická ranní ptáčata. Tak uvidíme, jak se budou celý den držet. Dneska totiž máme nabitý a náročný program. Budíček v 6:30, rychlá snídaně, rychlá hygiena a honem honem, ať […]

  Read more

Rozvrh hodin

 

8.30 – 9.15

9.30 – 10.15

10.35 – 11.20

11.30 – 12.15

12.25 – 13.10

13.20 – 14.05

14.15 – 15.00

pondělí

Čj

M

Aj

Čj

 

ČaS –

jen 4.ročník

ČaS –

jen 4.ročník

úterý

M

Aj

Čj

VV

VV + Pč

 

 

 

středa

M

Čj

Tv

Tv

 

Pč – jen 4. ročník, jednou za 14 dní

Pč – jen 4. ročník, jednou za 14 dní

čtvrtek

Čj

M

M

Aj

Hv

Čj

 

 

 

pátek

Čj

M

Aj

Čas + Prv

ČaS + Prv

Čj

 

 

 

 

Paní učitelka

 janazajicova_vetsi

Jana Zajícová

Profesní portfolio:
Po ukončení studia na gymnáziu jsem vystudovala PedF UK, obor učitelství pro 1. stupeň. Svoje vzdělání jsem doplnila zkouškou CAE (Certificate of Advanced English). Vždy jsem chtěla, aby děti informace nejen získávaly, ale také s nimi uměly pracovat a viděly smysl v tom, co se učí. Roční kurz Čtením a psaním ke Kritickému myšlení mi v této oblasti poskytl paletu metod a strategií. Ty rozvíjejí v dětech nejen schopnost s informacemi nakládat, ale také spolupracovat vzájemně a rozvíjet sociální kompetence. Důležitým mezníkem pro mne byla účast v Summer Tutorial Program na Wheaton College v USA. Kurz Typologie MBTI a její využití ve škole mne vybavil poznatky o různosti dětí a jak s ní pracovat. V loňském roce jsem spolu s kolegyní absolvovala Letní školu s metodou Hejného na 1. stupni ZŠ.

Co je pro mě při práci důležité:
Ve třídě kladu důraz na vytvoření příjemného a bezpečného prostředí. Prostředí, kde se děti respektují a dodržují pravidla vzájemné komunikace. Zabývám se rozvojem čtenářství a využívám možnosti, které nabízí ke kultivaci dětské osobnosti.
Při vyučování preferuji metody aktivního učení. Snažím se na každé dítě pohlížet jako na jedince, který má svá obdarování a své výzvy. Vytvářením kooperativních učebních situací učím děti, jak se vzájemně respektovat a pomáhat si. Snažím se otevírat jim svět.

Fotogalerie

Zpět