Domácí úkoly

3. ročník 

na úterý 20. března - Aj - naučit se zpaměti svoji roli ve scénce V restauraci

na úterý 20. března - Aj - naučit se dny v týdnu

na čtvrtek 22. března - Aj - vyplnit pracovní list s křížovkou o dnech v týdnu

do konce března - vyplnit čtenářskou vizitku o přečtené knize a připravit si představení knihy ve třídě

na úterý - pátek - půlka sloupečku násobilky, půlka sloupečku pravopisného doplňování

průběžně - procvičovat si slovní zásobu Aj na CD -rom

Existují (ke stažení) programy, které do počítače (Apple, Linux systémy) nainstalují a pomáhají pak CD-ROMu (vytváří mu "windows" prostředí).

Pro Linux (+ macOS, & BSD)  -> https://www.winehq.org/ 
Pro Apple ->  http://winebottler.kronenberg.org/

 

4. ročník

 do konce března - vyplnit čtenářskou vizitku o přečtené knize a připravit si představení knihy ve třídě

ANGLIČTINA
 Pro rodiče, jejichž děti chybí: prosím, kontrolujte si emailové schránky, které jste uvedli v kontaktech. Často totiž posílám i přílohy (poslech, oskenované stránky) a to rovnou na emaily.

na úterý - pátek - půlka sloupečku příkladů, půlka sloupečku pravopisného doplňování

prosím, aby si děti nosily ořezané tvrdé tužky na rýsování a pravítka

průběžně - procvičovat si AJ na CD-romu

Existují (ke stažení) programy, které do počítače (Apple, Linux systémy) nainstalují a pomáhají pak CD-ROMu (vytváří mu "windows" prostředí).

Pro Linux (+ macOS, & BSD)  -> https://www.winehq.org/ 
Pro Apple ->  http://winebottler.kronenberg.org/

 

Týdenní plán

19. - 23. března 2018

Tento plán se může měnit podle aktuální situace ve třídě a ve škole.

  Oznámení

Děkuji za podporu, kterou poskytujete dětem při včasném chození do školy ( do 8. 20) a při nošení domácích úkolů. Věřím, že tato dvě skóre se budou už jen zlepšovat.

Z pátku 23. na sobotu 24. března proběhne ve škole Noc s Andersenem. Přihlášené děti přijdou do školy v 18 h už navečeřené. Vyzvednout si děti můžete ráno v sobotu mezi 8 a 8. 15h.

Zveme na koncert pro TRNKU v neděli od 18h v dobříšské sokolovně. Výtěžek z koncertu bude věnován na rekonstrukci třídy. Přijďte a podpořte svoji školu!

  Český jazyk

gramatika

3.ročník -  význam vyjmenovaných slov po V a slova příbuzná, procvičujeme psaní i/ y po B, L, M, P, S

4. ročník -  Ve větě se učíme najít přísudek a podmět, učíme se shodu podmětu s přísudkem.

Stránky na možné procvičování https://www.umimecesky.cz/, http://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/

http://skolakov.eu/

http://www.rysava.websnadno.cz/

  Český jazyk

   Dílna psaní

Při čtení reportáže se budeme učit hledat znaky typické pro reportáž.

 Český jazyk 

  čtenářství

Jak naplánovat a zachytit rozhovor s prarodiči. Proč je důležité znát vzpomínky našich prarodičů.bí

Téma stáří a umírání

  Matematika

 

3. ročník - kvádr, stavíme kvádr jako krychlovou stavbu, zapisujeme plán krychlové stavby, písemné násobení trojmístného čísla číslem jednomístným

procvičování http://skolakov.eu/matematika-2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-b/

4. ročník - převádění jednotek míry a objemu, plášť kvádru ve čtvercové mříži, počítáme povrch kvádru ve čtvercích

 

procvičování http://skolakov.eu/matematika-3-trida/

 Prvouka

Badatelství - co to je, k čemu je to dobré? Učíme se fázím badatelského cyklu (1.stanvení oblasti zájmu, formulace výzkumné otázky, 2. formulace hypotézy, 3. pokus, 4.formulace závěrů, návrat k hypotéze, kladení nových otázek)

Klíčení rostlin, rostliny jednoděložné a dvouděložné - čím se liší?

ČaS

 

Badatelství - co to je, k čemu je to dobré? Učíme se fázím badatelského cyklu (1.stanvení oblasti zájmu, formulace výzkumné otázky, 2. formulace hypotézy, 3. pokus, 4.formulace závěrů, návrat k hypotéze, kladení nových otázek)

Klíčení rostlin, rostliny jednoděložné a dvouděložné - čím se liší?

Česká republika - hranice, sousední státy, pohoří, vyrábíme plasticku mapu ČR

Angličtina

3. ročník - dny v týdnu, slovíčka pro volnočasové aktivity, What can you do? I can play the saxophone. What do you do on Monday? I play tennis on Monday, písnička David´s week

 4. roč. - slovíčka pro volnočasové aktivity, říkám, co dělám během týdne

link na The worst children http://www.funkidslive.com/books/check-david-walliams-brand-new-book/

  Výtvarná     výchova

kresba na hedvábí

  Tělesná        výchova

špl na tyči, skákání přes švihadlo

  Pracovní výchova

Termíny pracovního vyučování pro 4. ročník - středy 

28. března bude pracovní vyučování spojeno s návštěvou perníkářky v družině. Poprosím o 60,- Kč na nezbytné náklady.

14. března , 21. března, 28. března, 4. dubna, 18. dubna, 2. května, 16. května, 30. května, 6. června, 13. června.

Plán akcí

25. března 18 h   Koncert pro TRNKU v dobříšské sokolovně - výtěžek akce je určen na rekonstrukci školy. Přijďte a podpořte svou školu!

16. - 20. 4. konzultace ve třech

30. května 2018  ředitelské volno

7. května 2018      ředitelské volno

 

Organizace školního roku:

Podzimní prázdniny - 26.-27.10.

Vánoční prázdniny - 23.12. - 2.1. (do školy se jde 3.1.)

Pololetní vysvědčení - 31.1.2018

Pololetní prázdniny - 2.2.2018

Jarní prázdniny - 5.-9.3.2018

Velikonoční prázdniny - 29.-30.3.2018

Závěrečné vysvědčení - 29.6.2018

Letní prázdniny - 2.7. - 31.8.2018

Školní rok 2018/2019 začne 3.9.2018

Blog

Pro 1
Pro 1

Ryba nebo rak? Jakub Jan!

Na Vánoce se těšíme už od října (a někteří z nás už od prázdnin). Vědí to i naše paní učitelky, a tak pro dotvoření předvánoční atmosféry a na oslavu začínajícího adventu objednaly „velký“ autobus – a ten nás (žáky všech ročníků ZŠ Trnka) ve čtvrtek 30. listopadu dovezl do Prahy pod Čechův most. Odtud už je […]

  Read more
Lis 1
Lis 1

Sametová revoluce v Trnce

Jak už se u nás ve škole stalo dobrým zvykem, nenecháme žádný státní svátek odplout bez povšimnutí. Naopak se v projektovém dni seznamujeme se všemi souvislostmi, fakty a tradicemi, které daný svátek provází. Tentokrát byl na řadě 17. listopad, výročí tzv. sametové revoluce, oficiálně Den boje za svobodu a demokracii. Ráno jsme se všichni sešli ve […]

  Read more

Rozvrh hodin

 

8.30 – 9.15

9.30 – 10.15

10.35 – 11.20

11.30 – 12.15

12.25 – 13.10

13.20 – 14.05

14.15 – 15.00

pondělí

Čj

M

Aj

Čj

 

ČaS –

jen 4.ročník

ČaS –

jen 4.ročník

úterý

M

Aj

Čj

VV

VV + Pč

 

 

 

středa

M

Čj

Tv

Tv

 

Pč – jen 4. ročník, jednou za 14 dní

Pč – jen 4. ročník, jednou za 14 dní

čtvrtek

Čj

M

M

Aj

Hv

Čj

 

 

 

pátek

Čj

M

Aj

Čas + Prv

ČaS + Prv

Čj

 

 

 

 

Paní učitelka

 janazajicova_vetsi

Jana Zajícová

Profesní portfolio:
Po ukončení studia na gymnáziu jsem vystudovala PedF UK, obor učitelství pro 1. stupeň. Svoje vzdělání jsem doplnila zkouškou CAE (Certificate of Advanced English). Vždy jsem chtěla, aby děti informace nejen získávaly, ale také s nimi uměly pracovat a viděly smysl v tom, co se učí. Roční kurz Čtením a psaním ke Kritickému myšlení mi v této oblasti poskytl paletu metod a strategií. Ty rozvíjejí v dětech nejen schopnost s informacemi nakládat, ale také spolupracovat vzájemně a rozvíjet sociální kompetence. Důležitým mezníkem pro mne byla účast v Summer Tutorial Program na Wheaton College v USA. Kurz Typologie MBTI a její využití ve škole mne vybavil poznatky o různosti dětí a jak s ní pracovat. V loňském roce jsem spolu s kolegyní absolvovala Letní školu s metodou Hejného na 1. stupni ZŠ.

Co je pro mě při práci důležité:
Ve třídě kladu důraz na vytvoření příjemného a bezpečného prostředí. Prostředí, kde se děti respektují a dodržují pravidla vzájemné komunikace. Zabývám se rozvojem čtenářství a využívám možnosti, které nabízí ke kultivaci dětské osobnosti.
Při vyučování preferuji metody aktivního učení. Snažím se na každé dítě pohlížet jako na jedince, který má svá obdarování a své výzvy. Vytvářením kooperativních učebních situací učím děti, jak se vzájemně respektovat a pomáhat si. Snažím se otevírat jim svět.

Fotogalerie

Zpět