Domácí úkoly

4. ročník

na úterý 5. března - aj - naučit se slovíčka z Unit 7 (farm, forest, field, mountain, road, bridge, hill, castle, village, sea, motorway, town)

na každé úterý, středu, čtvrtek, pátek - v sešitku Pravopisné pětiminutovky půl nebo jeden sloupeček Vyjmenovaná slova

na každý pátek - beletristickou rozečtenou knihu do dílny čtení

donést do školy: ručníček, balík kapesníků, balík papírů

průběžně - procvičovat si slovní zásobu Aj na CD -rom

Existují (ke stažení) programy, které do počítače (Apple, Linux systémy) nainstalují a pomáhají pak CD-ROMu (vytváří mu "windows" prostředí).

Pro Linux (+ macOS, & BSD)  -> https://www.winehq.org/ 
Pro Apple ->  http://winebottler.kronenberg.org/

 

5. ročník

na každé úterý, středu, čtvrtek, pátek - v sešitku Pravopisné pětiminutovky půl nebo jeden sloupeček Shoda podmětu s přísudkem

na úterý 22.1.  a pak každý den - nosit věci na rýsování (dvě ořezané tužky tvrdé (3 - 4), kružítko, pravítko trojúhelník s ryskou, ještě jedno pravítko (dlouhé nebo také trohúhelník, čistou gumu)

na každý pátek - beletristickou rozečtenou knihu do dílny čtení

Link pro registraci na MORE!

link, měl by být nový a aktivovaný, takže by mělo být možné se přes něj přihlásit.

https://classic.helbling-ezone.com/?page=cup

Postup (pro ty, kdo se ještě neregistroval tak platí stejný postup, jen s tím novým linkem)

1) link https://classic.helbling-ezone.com/?page=cup

2) dala jste "student registration" (v pravé polovině dole)

continue

3) datum narození a zemi (dítěte) - klidně můžete uvést i jiné datum, důležité je, aby si to dítě pamatovalo

continue

4) jméno dítěte,  uvedete SVŮJ e-mail (a potvrdíte), napíšete heslo, které si DÍTĚ bude pamatovat + potvrdíte podmínky užívání

dále:

5)na ten VÁŠ e-mail přijde link, kde potvrdíte, že souhlasíte

6) dítě se pak bude hlásit tím, že zadá VAŠI e-mail adresu (je to vlastně nastavené jako "uživatelské jméno") a zadá heslo, které bylo zadáno (viz krok 4)

7) měl by se mu zobrazit účet a tam si zadá kód z učebnice

 

donést do školy: ručníček, balík kapesníků, balík papírů

 

 

Týdenní plán

15. - 19. dubna 2019

Tento plán se může měnit podle aktuální situace ve třídě a ve škole.

  Oznámení

Ve škole pokračují návštěvy dětí, které by chtěly přistoupit do budoucí páté a šesté třídy. Jsou u nás vždy v úterý a ve středu. Ráda bych ocenila naše děti, jak přátelsky se k nim chovají a zvládají tento režim. 

Každé pondělí zůstává Penálový den – prosím, aby děti měly vybavené penály. Páťáci budou příští týden potřebovat úhloměr.  

Máme barevné předvelikonoční dny: pondělí - modré, úterý - červené, středa - zelená.  Každý den bychom se měli oblečením naladit do jedné barvy. Pokud nebude možné sladit celý outfit, bude stačit i třeba tričko, kalhoty atp.

Ve středu 17. dubna budeme mít velikonoční dílničky.

Od čtvrtka 18. 4. do pondělí 22. 4. jsou velikonoční prázdniny.

  Český jazyk

gramatika

4.ročník -  Některé děti pracují podle svého plánu. Některé pracují společně ve skupince - ta  má plán na tento týden: u slova určím jeho slovní druh. Procvičuji správné psaní předpon od-, nad-, pod-, před-.

5. ročník - Určím u slova slovní druh. Procvičuji správné psaní předpon od-, nad-, pod-, před-.

Stránky na možné procvičování https://www.umimecesky.cz/, http://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/

http://skolakov.eu/

http://www.rysava.websnadno.cz/

  Český jazyk

   Dílna psaní, komunikace

Ve svém textu dodržuji známá pravopisná pravidla. Píši o velikonočních symbolech.

 Český jazyk 

  čtenářství

V naučném textu se učím poznávat klíčová slova a klíčové informace.

  Matematika

 

4. ročník - Dělím zpaměti dělení se zbytkem, převádím jednotky (centi-, deci-), eviduji náhodné procesy

procvičování http://skolakov.eu/matematika-2-trida/sčácitani-a-odcitani-do-100-b/

5. ročník - Pracuji s desetinnými čísly, sčítám, odčítám. Desetinná čísla převedu na zlomky a opačně. Porovnávám zlomky mezi sebou. Čtu číselné údaje z plánku, dopočítávám neudané rozměry.

procvičování http://skolakov.eu/matematika-3-trida/

ČaS

Poznávám význam velikonočních událostí z hlediska křesťanské tradice.

Angličtina

4. ročník - Znám slovní zásobu k tématu Velikonoce. Přečtu text o Velikonocích, odpovídám na otázky a doplňuji slova do vět. Na základě přečteného rozhodnu, zda je tvrzení pravdivé. Podílím se na hraní scénky s tématem Velikonoce.

 5. roč.  - Vytvořím profil svého oblíbeného zpěváka / herce ... nebo profil svého nejlepšího kamaráda (kamarádky).
Vyjádřím, jak vypadá, co má rád, odkud je, kolik má sourozenců atd. 

 

 

 

 

  Výtvarná     výchova

Zpracovávám téma „Co se mi daří, v čem jsem dobrý.“ výtvarným jazykem.

  Tělesná        výchova

 

  Pracovní výchova

Termíny pracovního vyučování: 24.4., 15.5., 29.5., 12.6.

IVT

 

Plán akcí

Akce

březen                 návštěva galerie

8. - 17. 4.           konzultace ve třech

17. 4.                    velikonoční dílničky

24. 4.                   celoškolní projekt Den Země

květen nebo červen       vícedenní výlet do Prahy

25. 6.                        Zeměráj Kovářov, odjezd 8.30, návrat do 14h

 

Organizace školního roku:

Zahájení školního vyučování: pondělí 3. září 2018

Podzimní prázdniny: pondělí 29. října a úterý 30. října 2019

Vánoční prázdniny: sobota 22. prosince 2018 – středa 2. ledna 2019 (vyučování začíná ve čtvrtek 3.ledna 2019)

Konec prvního pololetí: čtvrtek 31. ledna 2019 

Pololetní prázdniny: pátek 1. února 2019

Jarní prázdniny: 11. až 17. března 2019 (pondělí až neděle)

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 18. dubna 2019 (pátek 19. dubna a pondělí 22. dubna 2019 jsou státními svátky)

Konec druhého pololetí: pátek 28. června 2019

Letní prázdniny: začínají v sobotu 29. června 2019, končí v neděli 1. září 2019

 

Blog

Zář 1
Zář 1

Tohle není Apač, je to Pavel Tlachač

Už podle (ne)indiánského jména bylo zjevné, že náš průvodce z Krnapu toho bude opravdu hodně vědět. A naše očekávání se beze zbytku potvrdila. Hned u mapy na Špindlerově boudě rozdal pašerákům s nevídanou důvěrou výzkumné pomůcky a naše komentovaná procházka mohla být prohlášena za zahájenou. Tedy nakonec se z procházky vyklubal celodenní výlet, ale to […]

  Read more
Zář 1
Zář 1

Pašeráci proniknou zaprodanou Poniklou

…a výlet busem podniknou. Nebo taky nepodniknou, protože v Podkrkonoší je autobusová doprava naprosto nevyzpytatelná a autobusy, které mají jet, nejedou, a ty, které jet nemají, míjí naši pěší skupinu v požadovaném směru o pikometry. Druhá možnost tedy je, že někdo… ale ne, prostě ve vrchlabsko-jilemnické dopravní síti čert aby se vyznal, a doufáme, že […]

  Read more

Rozvrh hodin

 

8.30 – 9.15

9.30 – 10.15

10.40 – 11.25

11.30 – 12.15

12.25 – 13.10

13.00 – 13.45

13.45 – 14.30

pondělí

Čj

M

Aj

Čj

 

 

Vv

Vv

úterý

M

Čj

Aj

ČaS

 

 

 

středa

Čj

M

Tv

Tv

 

Pč - jednou za 14 dní

Pč – jednou za 14 dní

čtvrtek

Čj

Aj

M

ČaS

Dílna psaní

 

 

 

pátek

4.roč. - M

5.roč. - IVT

Hv

Čj

Čj

Aj

M

 

 

 

 

Paní učitelka

 janazajicova_vetsi

Jana Zajícová

Profesní portfolio:
Po ukončení studia na gymnáziu jsem vystudovala PedF UK, obor učitelství pro 1. stupeň. Svoje vzdělání jsem doplnila zkouškou CAE (Certificate of Advanced English). Vždy jsem chtěla, aby děti informace nejen získávaly, ale také s nimi uměly pracovat a viděly smysl v tom, co se učí. Roční kurz Čtením a psaním ke Kritickému myšlení mi v této oblasti poskytl paletu metod a strategií. Ty rozvíjejí v dětech nejen schopnost s informacemi nakládat, ale také spolupracovat vzájemně a rozvíjet sociální kompetence. Důležitým mezníkem pro mne byla účast v Summer Tutorial Program na Wheaton College v USA. Kurz Typologie MBTI a její využití ve škole mne vybavil poznatky o různosti dětí a jak s ní pracovat. V loňském roce jsem spolu s kolegyní absolvovala Letní školu s metodou Hejného na 1. stupni ZŠ.

Co je pro mě při práci důležité:
Ve třídě kladu důraz na vytvoření příjemného a bezpečného prostředí. Prostředí, kde se děti respektují a dodržují pravidla vzájemné komunikace. Zabývám se rozvojem čtenářství a využívám možnosti, které nabízí ke kultivaci dětské osobnosti.
Při vyučování preferuji metody aktivního učení. Snažím se na každé dítě pohlížet jako na jedince, který má svá obdarování a své výzvy. Vytvářením kooperativních učebních situací učím děti, jak se vzájemně respektovat a pomáhat si. Snažím se otevírat jim svět.

Fotogalerie